Január
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Február
Po Ut St Št Pi So Ne
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Marec
Po Ut St Št Pi So Ne
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Apríl
Po Ut St Št Pi So Ne
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Máj
Po Ut St Št Pi So Ne
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Jún
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Júl
Po Ut St Št Pi So Ne
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September
Po Ut St Št Pi So Ne
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Október
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
November
Po Ut St Št Pi So Ne
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
December
Po Ut St Št Pi So Ne
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Kalendár akcií

15. Majstrovstvá Slovenska v halovom veslovaní - PROPOZÍCIE

07.12.2014 | Bory Mall, Bratislava

POZOR - ZMENA TERMÍNU ! ! !

15. Majstrovstvá Slovenska v halovom veslovaní sa uskutočnia 7. decembra 2014 v Bratislave. 

Časový rozpis pretekov 7. decembra 2014
Čas Kategória
09:30 Prezentácia pretekárov / Presentation of competitors
11:00 Slávnostné otvorenie / Official opening
11:15 Žiaci zrakovo postihnutí 13 – 15 / Pupils Eyesight Handicapped 13 - 15
11:20 Juniori zrakovo postihnutí 16 – 18 / Juniors Eyesight Handicapped 16 - 18
11:27 Ženy zrakovo postihnuté / Women Eyesight Handicapped
11:34 Muži zrakovo postihnutí / Men Eyesight Handicapped
11:40 Mladšie žiačky 11 – 12 / Girls 11 – 12
11:48 Mladší žiaci 11 – 12 / Boys 11 – 12
12:08 Staršie žiačky 13 – 14 / Girls 13 - 14
12:29 Starší žiaci 13 – 14 / Boys 13 - 14
13:18 Vyhodnotenie zrakovo postihnutých / Awards Ceremony Eyesight Handicapped
13:28 Dorastenky 15 – 16 / Junior Women „B“ 15 – 16
13:39 Dorastenci 15 – 16 / Junior Men „B“ 15 – 16
14:12 Juniorky 17 – 18 / Junior Women „A“ 17 – 18
14:22 Juniori 17 – 18 / Junior Men „A“ 17 – 18
14:42 Vyhodnotenie žiaci / Awards Ceremony Girls and Boys
14:52 Ženy neregistrované 19 – 29 / Women unregistered 19 – 29
14:58 Ženy veteránky a neregistrované 30 – 39 / Women masters and unregistered 30 – 39
15:04 Ženy veteránky a neregistrované 40 – 49 / Women masters and unregistered 40 – 49
15:10 Ženy veteránky a neregistrované 50+ / Women masters and unregistered 50+
15:16 Vyhodnotenie dorastencov a juniorov / Awards Ceremony Juniors
15:26 Muži neregistrovaní 19 – 29 / Men unregistered 19 – 29
15:32 Muži veteráni a neregistrovaní 30 – 39 / Men masters and unregistered 30 – 39
15:38 Muži veteráni a neregistrovaní 40 – 49 / Men masters and unregistered 40 – 49
15:44 Muži veteráni a neregistrovaní 50+ / Men masters and unregistered 50+
15:50 Vyhodnotenie žien / Awards Ceremony Women
16:00 Ženy ľahká váha / Women Light weight
16:10 Muži ľahká váha / Men Light weight
16:20 Ženy Open / Women Open
16:30 Muži Open / Men Open
16:50 Vyhodnotenie mužov / Awards Ceremony Men
17:00 Štafety – hasiči, policajti, vojaci / Relay – firemen, policemen, soldiers
17:15 Technická prestávka / Technical break
17:25 Vyhodnotenie LV, Open, Štafiet / Awards Ceremony LW, Open, Relay
Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Slovenská asociácia halového veslovania
   
Spoluorganizátor:  Hasičský a Záchranný Zbor
  Slovenský veslársky zväz
   
Termín konania: 7. december 2014 (nedeľa) o 11:00 hod.
   
Miesto konania: Obchodné centrum Bory Mall Bratislava
  GPS súradnice: 48.205038, 17.035266
   
Prihlášky: Online prihláška - jednotlivci
  Online prihláška - štafety
  Uzávierka prihlášok je 30. novembra 2014.
  Dohlásenie je možné aj na mieste podľa počtu pretekárov.
   
Nasadenie pretekárov: Podľa uvedených dosiahnutých časov na prihláške. Držitelia
  oficiálnych národných rekordov majú právo štartu v poslednej
  jazde svojej kategórie.
   
Prezentácia pretekárov: Nedeľa 7. decembra 2014 od 9:30 - 10:30 hod.
   
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Syč-Kriváňová
  mob: +421 917 978 575
  email: liga@sahv.sk
   
Riaditeľ pretekov: Mgr. Pavol Valent
Hlavný rozhodca: PaedDr. Roman Kamas
   
Moderátor podujatia: Marcel Merčiak
   
Technické zabezpečenie: Šport C2 s.r.o.
  Slovenská asociácia halového veslovania
   
Štartovné 4,- € / prihlásený pretekár - pri prezentácii
  8,- € / pretekár prihlásený po uzávierke - pri prezentácii 
  0,- € / pretekár, ktorý je členom SAHV - pri prezentácii sa preukáže platným členským preukazom (Ako sa stať členom SAHV

 

Technické ustanovenia

Pravidlá
Aplikujú sa medzinárodné pravidlá pre pretekanie na veslárskych trenažéroch Concept2.

Športovci so zrakovým postihnutím:

B (B1, B2, B3) - majú funkčné využitie ich nôh, trupu a paží. Sú schopní používať štandardné posuvné sedadlo veslárskeho trenažéra a nie sú povinní nosiť žiadne podporné pásy. Títo športovci sú slabozrakí alebo úplne nevidiaci.

Váhové kategórie
Čas váženia: 1-2 hodiny pred štartom preteku

Ľahké váha ženy: do 61,5 kg
Ľahká váha muži: do 75,0 kg

Vekové kategórie
Sú platné pre rok 2014.
  Vek Rok narodenia Disciplína
Žiaci zrakovo postihnutí 13 - 15 1999 - 2001 500 m
Juniori zrakovo postihnutí 16 - 18 1996 - 1998 1000 m
Ženy, Muži zrakovo postihnutí  -   -  1000 m
Mladšie žiačky, Mladší žiaci 11 - 12 2002 - 2003 500 m
Staršie žiačky, Starší žiaci  13 - 14 2000 - 2001 1 000 m
Dorastenky, Dorastenci 15 - 16 1998 - 1999 2 000 m
Juniorky, Juniori 17 - 18 1996 - 1997 2 000 m
Ženy, Muži neregistrovaní     19 - 29 1985 - 1995 1 000 m
a veteráni 30 - 39 1975 - 1984 1 000 m
  40 - 49 1965 - 1974 1 000 m
  50 + 1964 a starší 1 000 m
Ženy, Muži ľahká váha  -  -  2 000 m
Ženy, Muži open  -  - 2 000 m
Štafety - hasiči, policajti, vojaci  -  - 4 000 m
(4 x 2 x 500 m)

Víťaz
Stáva sa ním pretekár s najlepším časom. Ďalšie poradie bude určené podľa dosaihnutých časov .

Ceny
Pretekári na prvých troch miestach získajú medailu a diplom.

Protesty
Do 20 minút po skončení preteku s vkladom 10,- € podať hlavnému rozhodcovi a riaditeľovi turnaja. V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa.
 
Rozveslovanie
Bude zabezpečené  v tréningovej zóne. 

Upozornenie
Všetci účastníci pri przentácii odovzdajú podpísané vyhlásenie, že sú zdravotne v poriadku.

Pretekár má zakázané pred a po výkone manipulovať s meracím zariadením na trenažéri.
Na pódiu môže byť len osobný tréner.

V prípade dokázanej technickej poruchy na trenažéri môže pretekár svoj výkon zopakovať v dobe po ukončení súťaže. Poruchu nahlási zdvihnutím ruky.

Za stratu osobných vecí usporiadateľ nezodpovedá.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o zmene disciplín alebo ich poradia. Kategórie s menším počtom pretekárov sa budú spájať do spoločných jázd.

Rozpis pretekov
Por. Kategória Skratka Disciplína
1. Žiaci zrakovo postihnutí
Pupils Eyesight Handicapped
ŽI ZP
P EH
500 m
2. Juniori zrakovo postihnutí
Juniors Eyesight Handicapped
JI ZP
Jr EH
1000 m
3. Ženy zrakovo postihnuté
Women Eyesight Handicapped
Ž ZP
W EH
1 000 m
4. Muži zrakovo postihnutí
Men Eyesight Handicapped 
M ZP
M EH
1 000 m
5. Mladšie žiačky 11  12
Girls 11  12
MŽY 11 – 12
G 11 – 12
500 m
6. Mladší žiaci 11 – 12
Boys 1112
MŽI 11 – 12
B 11 – 12
500 m
7. Staršie žiačky 13  14
Girls 13  14
SŽY 13 – 14
G 13 – 14
1 000 m
8. Starší žiaci 13  14
Boys 13  14
SŽI 13 – 14
B 13 – 14
1 000 m
9. Dorastenky 15 – 16
Women Junior „B“ 15 – 16
DY 15 – 16
​W Jr  "B" 15 – 16
2 000 m
10. Dorastenci 15 – 16
Men Junior „B“ 15 – 16
DI 15 – 16
M Jr "B" 15 – 16
2 000 m
11. Juniorky 17 – 18
Women Junior „A“ 17 – 18
JY 17 – 18
W Jr "A" 17 – 18
2 000 m
12. Juniori 17 – 18
Men Junior „A“ 17 – 18
JI 17 – 18
M Jr "A" 17 – 18
2 000 m
13. Ženy neregistrované 19 – 29 
Women unregistered 19 – 29
Ž Ner. 19 – 29
W Unr. 19 – 29
1000 m
14. Ženy veteránky a neregistrované 30 – 39 
Women mastrers and unregistered 30 – 39
Ž V a Ner. 30 – 39
W M and Unr. 30 – 39
1000 m
15. Ženy veteránky a neregistrované 40 – 49
Women mastrers and unregistered 40 – 49
Ž V a Ner. 40 – 49
W M and Unr. 40 – 49
1000 m
16. Ženy veteránky a neregistrované 50 +
Women masters and unregistered 50 +
Ž V a Ner. 50 +
W  M and Unr. 50 +
1000 m
17. Muži neregistrovaní 19 – 29 
Men unregistered 19 – 29
M Ner. 19 – 29
M Unr. 19 – 29
1000 m
18. Muži veteráni a neregistrovaní 30 – 39 
Men masters and unregistered 30 – 39
M V a Ner. 30 – 39
M M and Unr. 30 – 39
1000 m
19. Muži veteráni a neregistrovaní 40 – 49  
Men masters and unregistered 40 – 49
M V a Ner. 40 – 49
M M and Unr. 40 – 49
1000 m
20. Muži veteráni a neregistrovaní 50 + 
Men masters and unregistered 50 +
M V a Ner. 50 +
M M and Unr. 50 +
1000 m
21. Ženy Ľahká váha
Women Light-weight
Ž LV
W LW
2000 m
22. Muži Ľahká váha
Men Light-weight
M LV
M LW
2000 m
23. Ženy Open
Women Open
Ž Open
W Open
2000 m
24. Muži Open
Men Open
M Open
M Open
2000 m
25. Štafety - hasiči, policajti, vojaci
Relay - firemen, policemen, soldiers
Š HPV
R FPS
4000 m

 
 
 
Partneri